MEDREM Opole || Kim jesteśmy

Szanowni Państwo!

          3 października 1991 roku z inicjatywy grupy opolskich lekarzy, przy życzliwym wsparciu ówczesnego Zarządu PR i MUE „Remak” w Opolu podpisany został akt notarialny sankcjonujący powstanie Zespołu Specjalistycznego Diagnostyczno - Leczniczego Medrem - Poliklinika    Sp. z o.o., w ramach którego rozpoczęła działalność pierwsza na  Opolszczyźnie prywatna, wielospecjalistyczna przychodnia lekarska. Jak trudny był to dla nas czas i jak wiele było niewiadomych, wynikających z niejednoznacznych przepisów, nierównego traktowania podmiotów świadczących usługi medyczne, wreszcie braku rozwiązań systemowych, wiedzą tylko Ci, których dramatycznie pogłębiająca się zapaść publicznej opieki zdrowotnej oraz brak realnych koncepcji reformistycznych skłonił do podjęcia decyzji utworzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.

   

            Cele były oczywiste. Po pierwsze placówka miała być centrum kompleksowej opieki medycznej świadczonej przez bardzo kompetentny zespół lekarzy i pielęgniarek. Po drugie tym dwóm, tak bardzo niedocenianym grupom zawodowym chciano dać satysfakcję z pracy  w nowoczesnej, dobrze wyposażonej przychodni, gdzie właściwe wartościowanie pracy miało stanowić istotny element zarządzania. Dzisiaj, po upływie kilkunastu lat, kiedy system opieki zdrowotnej w naszym kraju poddawany jest bezustannym zmianom organizacyjnym i nadal daleki jest od ideału, wiemy,  że podjęta wówczas decyzja była słuszna. 

            Rosnąca z roku na rok liczba naszych pacjentów i to zarówno indywidualnych jak  i korporacyjnych utwierdza nas w przekonaniu, że jesteśmy potrzebni, że zajmujemy istotny obszar na rynku świadczeń medycznych.

           Aktualnie właściwy wizerunek NZOZ ZSD-L Medrem-Poliklinika tworzy około sześćdziesięciu lekarzy, kilkanaście pielęgniarek oraz sprawny zespół organizacyjno-zarządczy. To, że podstawowy trzon zespołu od wielu lat się nie zmienia, a corocznie rozpoczynamy współpracę z nowymi koleżankami i kolegami lekarzami jest dla nas powodem do dumy.

            Teraźniejszość stawia przed nami nowe wyzwania. Dążenie do ciągłego pogłębiania wiedzy, rozszerzania zakresu świadczonych usług, stały rozwój bazy diagnostycznej przychodni oraz doskonalenie funkcjonowania działu obsługi pacjenta pozwoliło nam na wdrożenie w czerwcu 2006 roku Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy ISO 9001-2000. Certyfikowany system obejmuje wszystkie usługi medyczne świadczone przez NZOZ ZSD-L Medrem-Poliklinika, a jego utrzymanie przez kolejne lata jest potwierdzeniem wysokiego poziomu usług medycznych, standardu akceptowanego i rozpoznawanego na całym świecie, dbałości o zadowolenie pacjentów oraz rozwoju przychodni.

 

                                                              Prezes Zarządu NZOZ  „Medrem – Poliklinika”
                                                                              Stanisława Sokołowska

                                                                 

 

Nasi partnerzy: