MEDREM Opole || Punkt szczepień

szczepienia

Oferujemy Państwu profilaktyczne szczepienia ochronne w zakresie:

Szczepienie przeciwko grypie
Szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych i mózgu
Szczepienie przeciwko tężcowi
Szczepienia przeciwko durowi brzusznemu

Szczepienia przeciwko tężcowi i błonicy
Szczepienie przeciwko WZW typu A
Szczepienie przeciwko WZW typu B
Szczepienie przeciwko WZW typu A+B
Szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV

 


________________________________________________________________________


Szczepienie przeciwko grypie  

Grypa jest ostrą, wirusową chorobą zakaźną. Zakażenie przenosi się drogą kropelkową, poprzez kontakt z osobą zakażoną np. podczas kaszlu, kichania czy rozmowy. Do typowych objawów grypy należą: dreszcze, wysoka gorączka, bóle głowy, bóle mięśni i stawów, napadowy kaszel. W trakcie trwania choroby mogą wystąpić poważne powikłania: zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowych, zapalenie mięśnia sercowego.
Grypa jest więc zagrożeniem dla wszystkich ludzi, niezależnie od wieku. Jedyną, skuteczną drogą ochrony i walki z nią są szczepienia ochronne.
Do szczepień przeciwko grypie stosuje się szczepionki III generacji, wytworzone nowoczesną technologią, które cechują się:
- bardzo dobrą tolerancją
- szybkim i prostym sposobem podawania
- unikalną konstrukcją sterylnej ampułkostrzykawki
Jednorazowa dawka szczepienia zapewnia odporność na rok.
W szczególności szczepieniu przeciw grypie powinny poddać się osoby z grupy zwiększonego ryzyka zachorowania, czyli: cierpiący na przewlekłe schorzenia układu oddechowego, krążenia, nerek, cukrzycy jak również ludzie w wieku podeszłym.
Grypa jest najczęstszą przyczyną absencji pracowników. Dlatego szczepienia przeciw grypie pozwalają na zmniejszenie zachorowalności wśród pracowników, co pozwala uniknąć przerw w pracy oraz dodatkowych kosztów pracodawcy.

Istnieje możliwość szczepień grupowych na terenie Państwa firmy  (minimum 20 osób). 

pobierz wzór zamówienia

________________________________________________________________________

 

Szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych i mózgu

Kleszcze to jedne z bardziej rozpowszechnionych owadów bytujących na naszych polach, łąkach a przede wszystkim w lasach. Jedną z bardzo groźnych chorób, którą przenoszą to kleszczowe zapalenie opon i mózgu. Praktycznie każde ukąszenie kleszcza grozi zachorowaniem na tę niebezpieczną chorobę. Szczyt zachorowania przypada na okres wiosny, lata i jesieni, a najbardziej narażone są osoby, które z powodów zawodowych lub hobbystycznych (grzybiarze, myśliwi, turyści) często przebywają w lasach. Nie istnieje przyczynowe leczenie tej choroby, stąd też bardzo ważne jest zapobieganie jej powstaniu.

Szczepienia przeciwko kleszczom

Szczepienie przebiega w trzech etapach:
I dawka w dacie szczepienia
II dawka 1-3 miesięcy po pierwszym szczepieniu
III dawka  5-12 miesięcy po drugim szczepieniu
Dawka podtrzymująca (pojedyncza) 3 lata po ostatnim szczepieniu.
Istnieje możliwość szczepień grupowych na terenie Państwa firmy  (minimum 20 osób). 

pobierz wzór zamówienia

________________________________________________________________________


Szczepienia przeciwko tężcowi

Szczepionka przeciwko tężcowi chroni przed zachorowaniem na tężec, jest ona zawiesiną do wstrzykiwań podskórnych, zawierającą nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego. Po podaniu szczepionki organizm zaczyna wytwarzać przeciwciała przeciwko tężcowi.
 

Szczepienie przebiega w trzech etapach:
I dawka  w dacie szczepienia
II dawka 4, 6 tygodni po pierwszym szczepieniu
III dawka 6, 12 miesięcy po drugim szczepieniu (zapewnia ona odporność, która utrzymuje się od 5 do 10 lat).
Dawka przypominająca (pojedyncza)  nie wcześniej niż po 5 latach od ostatniego szczepienia.
Istnieje możliwość szczepień grupowych na terenie Państwa firmy  (minimum 20 osób). 

pobierz wzór zamówienia

________________________________________________________________________


Szczepienia przeciwko durowi brzusznemu


Szczepionka służy do czynnego uodpornienia przeciw durowi brzusznemu wg wskazań epidemiologicznych.

Szczepienie przebiega w etapach:
I dawka w dacie szczepienia
Dawka przypominająca (pojedyncza)  w odstępach co 3-5 lat

Istnieje możliwość szczepień grupowych na terenie Państwa firmy  (minimum 20 osób). 

pobierz wzór zamówienia

________________________________________________________________________

  
Szczepienia przeciwko tężcowi i błonicy


Szczepionka chroni przed zachorowaniem na błonicę i tężec. Po podaniu szczepionki organizm ludzki wytwarza przeciwciała przeciwko błonicy i tężcowi, a także rozwija mechanizm pamięci immunologicznej.

Szczepienie przebiega w trzech etapach:
I dawka w dacie szczepienia,
II dawka 4, 6 tygodni po pierwszym szczepieniu,
III dawka 6, 12 miesiący po drugim szczepieniu.
Dawka przypominająca (pojedyncza)  w odstępach co 3-5 lat

Istnieje możliwość szczepień grupowych na terenie Państwa firmy  (minimum 20 osób). 

pobierz wzór zamówienia

_______________________________________________________________________

  
Szczepienie przeciwko WZW typu A

 
Szczepionkę stosuje się u osób od 19 roku życia włącznie, narażonych na zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu A (HAV).
Wirus HAV przenosi się z jednej osoby na drugą poprzez pokarm i napoje lub w trakcie pływania w wodzie zanieczyszczonej ściekami. Szczepienie przebiega w dwóch etapach:
I dawka  w dacie szczepienia
II dawka  zalecane jest podanie drugiej dawki w dowolnych czasie pomiędzy 6 miesiącem a 5 rokiem (ale najlepiej pomiędzy 6 a 12 miesiącem) od pierwszego szczepienia.
Istnieje możliwość szczepień grupowych na terenie Państwa firmy  (minimum 20 osób). 

pobierz wzór zamówienia

________________________________________________________________________

 

Szczepienia przeciwko WZW typu B

 
Zastosowanie szczepionki zapobiega wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
Wirusowe zapalenie wątroby typu B jest zakaźną chorobą wątroby. Zakażenie powstaje poprzez kontakt z krwią, nasieniem, wydzieliną pochwy, śliną osoby zakażonej.
Po podaniu szczepionki organizm zaczyna wytwarzać przeciwciała przeciwko tej chorobie .
 

Szczepienie przebiega w trzech etapach:
I dawka  w dacie szczepienia
II dawka  1 miesiąc po pierwszym szczepieniu
III dawka  2 miesiące po pierwszym szczepieniu
Dawka przypominająca  12 miesięcy po pierwszym szczepieniu
Lub (takie dawkowanie zapewnia uzyskanie wyższego poziomu przeciwciał anty-HBs)
I dawka  w dacie szczepienia
II dawka  1 miesiąc po pierwszym szczepieniu
III dawka  6 miesięcy po pierwszym szczepieniu
Lub (tylko wówczas, gdy wymagana jest szybka ochrona np. przed podróżą)
I dawka  w dacie szczepienia
II dawka  7 po pierwszym szczepieniu
III dawka  21 po pierwszym szczepieniu
IV dawka  12 miesięcy po pierwszym szczepieniu
Istnieje możliwość szczepień grupowych na terenie Państwa firmy  (minimum 20 osób). 

pobierz wzór zamówienia

________________________________________________________________________

  

Szczepienia przeciw WZW typu A+B

 
Stosowane jest u osób powyżej 16 roku życia. Zastosowanie jej zapobiega wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW typu A) i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW typu B).
- Wirusowe zapalenie wątroby typu A jest chorobą zakaźną. Wirus ten przenosi się wraz z zakażonym pokarmem lub napojem drogą kropelkową z jednej osoby na drugą.
- Wirusowe zapalenie wątroby typu B jest zakaźną chorobą. Zakażenie powstaje poprzez kontakt z krwią, nasieniem, wydzieliną pochwy, śliną osoby zakażonej.
Po podaniu szczepionki organizm zaczyna wytwarzać przeciwciała przeciwko tym chorobom.
 

Szczepienie przebiega w trzech etapach:
I dawka  w dacie szczepienia
II dawka  1 miesiąc po pierwszym szczepieniu
III dawka  6 miesięcy po pierwszym szczepieniu.
Lub ( tylko wówczas, gdy wymagana jest szybka ochrona np. przed podróżą)
I dawka  w dacie szczepienia
II dawka  7 dni po pierwszym szczepieniu
III dawka  21 dni po pierwszym szczepieniu
IV dawka  12 miesięcy po pierwszym szczepieniu.
Istnieje możliwość szczepień grupowych na terenie Państwa firmy  (minimum 20 osób). 

pobierz wzór zamówienia

________________________________________________________________________

 

Powrót

 

 

 

Nasi partnerzy: