Diagnostyka medyczna Diagnostyka laboratoryjna
MEDREM Opole || Zakres badań

HEMATOLOGIA

 1. Morfologia (pełna)
 2. Morfologia z różnicowaniem leukocytów (wzór Schilinga)
 3. Odczyn Biernackiego (OB)
 4. Płytki krwi z krwi cytrynianowej
 5. Retikulocyty

BIOCHEMIA - BADANIA PODSTAWOWE

 1. Albumina
 2. α – amylaza
 3. aminotransferaza alaninowa (ALT)
 4. aminotransferaza asparaginowa (AST)
 5. ASO – latex
 6. ASO - ilościowo
 7. Białko całkowite
 8. Bilirubina całkowita
 9. Bilirubina związana
 10. Ceruloplazmina
 11. Chlorki
 12. Cholesterol całkowity
 13. Cholesterol HDL
 14. Cholinoesteraza
 15. CRP – ilościowo
 16. Czynnik reumatoidalny – latex
 17. Czynnik reumatoidalny – ilościowo
 18. Czynnik Waalera-Rosego
 19. Cystatyna C
 20. Dehydrogenaza mleczanowa – (LDH)
 21. Dopełniacz C3
 22. Dopełniacz C4
 23. Ferrytyna
 24. Fosfataza zasadowa (ALP)
 25. Fosfor nieorganiczny
 26. Glukoza
 27. Glutamylotranspeptydaza (GGTP)
 28. Haptoglobina
 29. Hemoglobina glikolizowana – (HbA1C)
 30. Homocysteina
 31. Immunoglobuliny IgA
 32. Immunoglobuliny IgG
 33. Immunoglobuliny IgM
 34. Izoenzym kinazy kreatynowej – (CK-MB)
 35. Jonogram – (sód, potas, chlorki)
 36. Kinaza kreatynowa – (CK-NAC)
 37. Kreatynina
 38. Kwas moczowy
 39. Kwaśna α-1-glikoproteina
 40. Lipaza
 41. Magnez
 42. Mocznik
 43. Proteinogram białek surowicy
 44. Rozpuszczalny receptor transferyny – (sTfR)
 45. Test obciążenia glukozy
 46. Transferyna
 47. Triglicerydy
 48. Wapń całkowity
 49. Wapń zjonizowany
 50. Żelazo

ANALITYKA OGÓLNA

 1. Mocz – badanie ogólne
 2. Mocz – badanie osadu
 3. Seminogram
 4. Amylaza w DZM (dobowa zbiórka moczu)
 5. Amylaza w moczu
 6. Białko w DZM
 7. Białko w moczu
 8. Fosfor w DZM
 9. Fosfor w moczu
 10. Glukoza w moczu
 11. Kał - krew utajoną
 12. Kał – resztki pokarmowe
 13. Kał – nosicielstwo (Salmonella 3 ozn.)
 14. Kał – rota i adenowirusy
 15. Kał – pasożyty
 16. Kał – G.lamblie met.ELISA
 17. Kortyzol w DZM
 18. Kreatynina w DZM
 19. Kreatynina w moczu
 20. Kwas moczowy w DZM
 21. Kwas moczowy w moczu
 22. Magnez w DZM
 23. Magnez w moczu
 24. Proteinogram białek moczu
 25. Próba Addisa-Hamburgera
 26. Wapń w DZM
 27. Wapń w moczu

UKŁAD HEMOSTAZY

 1. Antytrombina III
 2. Czynnik koalinowo-kefalinowy – (APTT)
 3. Białko C
 4. Białko S
 5. Czas protrombinowy – (PT, INR)
 6. Czynnik krzepnięcia II, aktywność
 7. Czynnik krzepnięcia IX, aktywność
 8. Czynnik krzepnięcia V, aktywność
 9. Czynnik krzepniecia VII, aktywność
 10. Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność
 11. Czynnik krzepnięcia X, aktywność
 12. Czynnik krzepnięcia XI, aktywność
 13. Czynnik krzepnięcia XII, aktywność
 14. Czynnik von Willebranda
 15. D-dimery – ilościowo
 16. Fibrynogen
 17. Lapus antykoagulant

IMMUNOCHEMIA

 1. ACTH
 2. AMH
 3. AFP
 4. Aldosteron
 5. Androstendion
 6. anty - TPO
 7. anty - TG
 8. β-HCG
 9. β2 – mikroglobulina
 10. Chromogranina A
 11. CA 125
 12. CA 19-9
 13. CEA
 14. DHEA-S
 15. Estradiol
 16. Ferrytyna
 17. FSH
 18. FT3
 19. FT4
 20. GH
 21. IGF-1
 22. IgE całkowite
 23. Insulina
 24. Kalcytonina
 25. Kortyzol
 26. LH
 27. Makroprolaktyna
 28. NT pro-BNP
 29. Parathormon
 30. Peptyd C
 31. Progesteron
 32. 17-OH-Progesteron
 33. Prokalcytonina
 34. Prolaktyna
 35. P/c p. receptorom TSH (TR-Ab)
 36. Testosteron
 37. SHGB
 38. Troponina T
 39. Tyreoglobulina
 40. TSH
 41. Wit. B12

SEROLOGIA

 1. Bezpośredni test antyglobulinowy
 2. Grupa krwi
 3. Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie)
 4. Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia)
 5. Karta identyfikacyjna grupy krwi
 6. P/c. odpornościowe identyfikacja

DIAGNOSTYKA NIEDOKRWISTOŚCI

 1. Erytropoetyna
 2. Heksokinaza w krwince czerwonej (HK)
 3. Kinaza Pirogronianowa w krwince czerwonej (PK)
 4. Kwas foliowy
 5. TIBC
 6. Transferyna
 7. Witamina B12

DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

 1. AFP
 2. Beta-2-mikroglobulina
 3. Beta-2-mikroglobulina w moczu
 4. BRCA1 met. PCR
 5. CA 125
 6. CA 15-3
 7. CA 19-9
 8. CA 72-4
 9. CEA
 10. CYFRA 21-1
 11. Fosfataza kwaśna sterczowa
 12. HE4
 13. NSE (Neuroswoista enolaza)
 14. PSA całkowity
 15. PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA)
 16. PSA wolny
 17. S100
 18. SCC - Ag
 19. TPS

DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY

 1. anty-TG
 2. anty-TPO
 3. FT3
 4. FT4
 5. P/c. p. receptorom TSH (TRAb)
 6. T3
 7. T4
 8. TSH
 9. Tyreoglobulina

DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA

 1. BNP
 2. CK
 3. CK-MB, mass
 4. Homocysteina
 5. Mioglobina
 6. NT pro-BNP
 7. Troponina I
 8. Troponina T

DIAGNOSTYKA CUKRZYCY

 1. C-peptyd
 2. Hemoglobina glikowana
 3. Insulina
 4. P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD)
 5. P/c. p. dekarboksylazie kw.glutaminowego (anty-GAD) IgG -ilościowo
 6. P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2)

DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH

 1. Fosfataza kwaśna
 2. Parathormon (intact)
 3. Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2

HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE

 1. 17-hydroksyprogesteron
 2. AMH
 3. Androstendion
 4. Beta-HCG
 5. Biocenoza pochwy
 6. Cytologia cienkowarstwowa (LBC)
 7. Cytologia ginekologiczna
 8. DHEA
 9. DHEA-SO4
 10. Estradiol
 11. Estriol wolny
 12. FSH
 13. HCG całkowite
 14. HCG wolna podjednostka beta
 15. Inhibina B
 16. Izooksytocynaza
 17. Kariotyp met. FISH
 18. Kariotyp, badanie cytogenetyczne
 19. LH
 20. Makroprolaktyna
 21. Mutacje w genie CFTR (290 mutacji) niepłodność męska
 22. Oksytocynaza
 23. P/c. p. plemnikom w nasieniu w klasie IgA
 24. P/c. p. plemnikom w nasieniu w klasie IgG
 25. PAPP-A
 26. PAPP-A (KRYPTOR)
 27. Prisca - raport
 28. Progesteron
 29. Prolaktyna
 30. SHBG
 31. Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF
 32. Testosteron
 33. Testosteron wolny

IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY

 1. Alfa-1-antytrypsyna
 2. Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid)
 3. C1 inhibitor, aktywność
 4. C1 inhibitor, stężenie
 5. Ceruloplazmina
 6. Dopełniacz, składowa C-3c
 7. Dopełniacz, składowa C-4
 8. Haptoglobina
 9. HLA-B27
 10. IgA
 11. IgG
 12. IgM
 13. Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA

DIAGNOSTYKA INFEKCJI

 1. Aspergillus – antygen krążący
 2. Babesia divergens met.PCR, jakościowo
 3. Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG
 4. Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. western-blot
 5. Borelioza IgG
 6. Borelioza IgG met. western-blot
 7. Borelioza IgM
 8. Borelioza IgM met. western-blot
 9. Bruceloza IgG
 10. Bruceloza IgM
 11. Bruceloza met. OWD
 12. Chlamydia pneumoniae IgA
 13. Chlamydia pneumoniae IgG
 14. Chlamydia pneumoniae IgM
 15. Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo
 16. Chlamydia trachomatis IgA
 17. Chlamydia trachomatis IgG
 18. Chlamydia trachomatis IgM
 19. Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo
 20. CMV (Cytomegalovirus) IgG
 21. CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność
 22. CMV (Cytomegalovirus) IgM
 23. CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo
 24. CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo
 25. Coxackie wirusy przeciwciała
 26. EBV (Epstein-Barr virus) IgG
 27. EBV (Epstein-Barr virus) IgM
 28. EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo
 29. EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo
 30. FTA
 31. FTA ABS
 32. Gruźlica - badanie genetyczne (met. PCR
 33. HAV przeciwciała całkowite
 34. HAV przeciwciała IgM
 35. HBc przeciwciała całkowite
 36. HBc przeciwciała IgM
 37. HBe antygen
 38. HBe przeciwciała
 39. HBs antygen
 40. HBs antygen, test potwierdzenia
 41. HBs przeciwciała
 42. HBV met. PCR, genotypowanie A - H
 43. HBV met. PCR, ilościowo
 44. HBV met. PCR, jakościowo
 45. HCV met. PCR, genotypowanie
 46. HCV met. PCR, ilościowo
 47. HCV met. PCR, jakościowo
 48. HCV przeciwciała
 49. Helicobacter pylori IgA
 50. Helicobacter pylori IgG
 51. Helicobacter pylori w kale
 52. HIV test potwierdzenia met. western-blot
 53. HIV Ag/Ab (Combo)
 54. HIV met. PCR, ilościowo
 55. HPV (Human papillomavirus) met. PCR, jakościowo
 56. HPV mRNA (Human papillomavirus) met. PCR
 57. HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo
 58. HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo
 59. HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo
 60. Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA
 61. Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG
 62. Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM
 63. Mononukleoza zakaźna, jakościowo
 64. Mycoplasma hominis - jakościowo PCR
 65. Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum antygeny met. immunoenzymatyczną
 66. Mycoplasma pneumoniae IgG
 67. Mycoplasma pneumoniae IgM
 68. Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo
 69. Mycoplazma genitalium met. PCR
 70. Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka), met.PCR, jakościowo
 71. Odra (Morbilli virus) IgG
 72. Odra (Morbilli virus) IgM
 73. Ospa (Varicella zoster virus) IgG
 74. Ospa (Varicella zoster virus) IgM
 75. P/c. p. gliście ludzkiej IgG
 76. Panel infekcji odkleszczowych met. PCR
 77. Panel koinfekcji w boreliozie met. Real Time PCR
 78. Panel PNEUMO-BACTER 6 - identyfikacja 6 bakterii met.PCR
 79. Panel PNEUMO-TOTAL 18 - identyfikacja 13 wirusów i 5 bakterii met. PCR
 80. Panel PNEUMO-VIRUS 12 - identyfikacja 12 wirusów met. PCR
 81. Panel urogenitalny 6 patogenów met. PCR
 82. Różyczka (Rubella virus) IgG
 83. Różyczka (Rubella virus) IgM
 84. Świnka (Myxovirus parotitis) IgG
 85. Świnka (Myxovirus parotitis) IgM
 86. Toksokaroza (Toxocara canis) IgG
 87. Toksoplazmoza IgA
 88. Toksoplazmoza IgG
 89. Toksoplazmoza IgG, awidność
 90. Toksoplazmoza IgM
 91. Toxoplazma gondii met. PCR, jakościowo
 92. Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo
 93. VDRL
 94. Yersinia spp. IgG, IgM, IgA (łącznie)

MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATYCZNYCH

 1. anty-CCP
 2. ASO, ilościowo
 3. ASO, jakościowo
 4. CK-MB, aktywność
 5. CRP, ilościowo
 6. hs CRP
 7. Odczyn Waalera-Rosego
 8. Prokalcytonina, ilościowo
 9. Prokalcytonina, półilościowo
 10. RF, ilościowo
 11. RF, jakościowo

AUTOIMMUNOLOGIA

 1. Antykoagulant toczniowy
 2. P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA
 3. P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA
 4. P/c. p. aktynie met. IIF
 5. P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF
 6. P/c. p. antygenom jajnika met. IIF
 7. P/c. p. antygenom łożyska met. IIF
 8. P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting
 9. P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA
 10. P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA
 11. P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA
 12. P/c. p. blonie podst. kłęb. nerk.(anty-GMB) i błonie pęch. płucnych met. IIF
 13. P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GMB) met. IIF
 14. P/c. p. czynnikowi wew. Castle'a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF
 15. P/c. p. dsDNA met. IIF
 16. P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF
 17. P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF
 18. P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF
 19. P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF
 20. P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF
 21. P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF
 22. P/c. p. Endomysium i retikulinie IgA
 23. P/c. p. endomysium i retikulinie IgA+ IgG (łącznie)
 24. P/c. p. endomysium i retikulinie IgG
 25. P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA
 26. P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA+ IgG (łącznie)
 27. P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG
 28. P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA
 29. P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA
 30. P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA
 31. P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA
 32. P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA
 33. P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA
 34. P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF
 35. P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF
 36. P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF
 37. P/c. p. jądrowe (m.in. histonowe, Ku, rib-P-Protein) (ANA3) met. immunoblotingu
 38. P/c. p. jądrowe i p. cytoplazmatyczne (ANA2) met. IIF, DID
 39. P/c. p. jądrowe i p.cytoplazmatyczne (ANA1), test przesiewowy met. IIF
 40. P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF
 41. P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA
 42. P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA
 43. P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA
 44. P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF
 45. P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF
 46. P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF
 47. P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA)
 48. P/c. p. korze nadnerczy met. IIF
 49. P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF
 50. P/c. p. mięśniom pop. pr. i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF
 51. P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF
 52. P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF
 53. P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF
 54. P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF
 55. P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF
 56. P/c. p. nukleosomom (ANuA) (IMMUNOBLOT)
 57. P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid met. IIF
 58. P/c. p. plemnikom met. IIF
 59. P/c. p. protrombinie w kl. IgG i gM (łącznie) met. ELISA
 60. P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA
 61. P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA
 62. P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-ACHR) met. RIA
 63. P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF
 64. P/c. p. retikulinie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF
 65. P/c. p. retikulinie w kl. IgG met. IIF
 66. P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF
 67. P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA
 68. P/c. p. wyspom trzust., kom. zewnątrzwydzielniczym trzust. i kom. kubkowatym jelit met. IIF
 69. P/c. przeciw mieloperoksydazie w kl. IgG met. Elisa
 70. P/c. przeciw proteinazie 3 w kl. IgG met. Elisa
 71. Panel jelitowy (p/c. p. kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit, ASCA, ANCA) met. IIF
 72. Panel neuroimm. (a-Ri,a-Hu,a-Yo,a-GAD,a-MAG,p/c. p. mielinie) met. IIF, immunobloting
 73. Panel w kierunku myositis (Mi-2, Ku, PM, Scl,Jo-1,pl-7,pl-12, Pl-12)
 74. Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF
 75. Panel wątrobowy pełny (ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF, DID
 76. Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting
 77. SLE, półilościowo


 

Nasi partnerzy: