Dla firm
MEDREM Opole || Dla firm

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Specjalistyczny Diagnostyczno-Leczniczy MEDREM-POLIKLINIKA w oparciu  o wieloletnie doświadczenie we współpracy z pracodawcami oferuje kompleksowy program opieki zdrowotnej dla pracowników.

    Realizowany program ma na celu ułatwienie wywiązania się pracodawcy z obowiązku  nałożonego przez aktualne prawo pracy i związane z nim regulacje dotyczące medycyny pracy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, a jednocześnie zapewnienie pracownikom kompleksowej opieki medycznej.

    Realizowane usługi oferujemy w formie opłat za faktycznie wykonane świadczenia, jak również w formie okresowej opłaty ryczałtowej w ramach abonamentu medycznego.

    Pracodawca wykupujący abonamenty medyczne swoim pracownikom może oczekiwać wzrostu ich motywacji i efektywności pracy oraz spadku absencji chorobowej. Dodatkowo pracodawca redukuje koszty pracownicze ponieważ wszystkie wydatki poniesione na usługi medyczne może zaliczyć do kosztów podatkowych.

    Aby w pełni  zaspokoić Państwa potrzeby i oczekiwania oferujemy w ramach abonamentów trzy zakresy świadczonych usług, które mogą Państwo  wybrać w różnych kombinacjach i dostosować do własnych potrzeb.

    Wszystkie świadczenia z zakresu medycyny pracy realizowane  są przez wykwalifikowany zespół medyczny w  oparciu o aktualne przepisy Ustawy o Służbie Medycyny Pracy oraz Kodeksu Pracy.

 

Podstawy prawne:

Ustawa o Służbie Medycyny Pracy
Kodeks Pracy

 

Nasi partnerzy: