Diagnostyka medyczna Diagnostyka obrazowa
MEDREM Opole || Diagnostyka obrazowa


BADANIA RADIOLOGICZNE (RTG)
BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE (USG)
ULTRASONOGRAFIA PRZEPŁYWÓW NACZYNIOWYCH (Doppler USG)
MAMMOGRAFIA
REZONANS MAGNETYCZNY
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

________________________________________________________________________

BADANIA RADIOLOGICZNE (RTG) służą do określenia procesu chorobowego, jego charakteru i stopnia zaawansowania przy wykorzystaniu promieniowania RTG. Umożliwiają wykrycie nieprawidłowej budowy lub czynności badanego narządu. Metody radiologiczne znajdują szczególne zastosowanie w rozpoznawaniu następstw urazów, chorób nowotworowych, chorób układu krążenia, jak również zmian w układzie kostno-stawowym.
________________________________________________________________________

BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE (USG) służą do obrazowania narządów i tkanek przy pomocy fali ultradźwiękowej. Najczęściej stosuje się ultradźwięki w zakresie od 1 do 10 MHz. Ultrasonografia jest nieinwazyjną metodą wykrywania zmian patologicznych w narządach i tkankach. Sposób ten pozwala na ocenę kształtu, wielkości i położenia narządu czy przestrzeni anatomicznej, a także powierzchni i wnętrza tych narządów.

Wskazania do przeprowadzenia badania:

Ultrasonografia ośrodkowego układu nerwowego
(USG przezciemieniowe u dzieci)
- Wcześniactwo.
- Objawy neurologiczne u noworodka sugerujące patologię ośrodkowego 
  układu nerwowego.
- Noworodek matki chorującej na cukrzycę.
- Nieproporcjonalne powiększanie się obwodu głowy noworodka.
- Patologiczne napięcie ciemiączka.
- Przebyte zapalenie opon mózgowych noworodka.
- Przebyte operacje neurochirurgiczne.

Ultrasonografia narządów szyi (tarczycy/ślinianek/węzłów chłonnych)
- Powiększenie obwodu szyi.
- Deformacja szyi z wyczuwalnym guzem.
- Uczucie duszności.
- Zaburzenia połykania.
- Objawy nadczynności i niedoczynności gruczołu tarczowego.

Ultrasonografia serca (Echokardiografia/UKG serca)
- Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa, zawał mięśnia
  sercowego).
  W niektórych przypadkach wykonuje się dodatkowo echektrokardiografię
  podczas próby wysiłkowej lub po podaniu środków farmakologicznych.
- Wady serca wrodzone i nabyte.
- Zapalenie mięśnia sercowego.
- Bakteryjne zapalenie wsierdzia.
- Choroby mięśnia sercowego (kardiomiopatie).
- Nadciśnienie tętnicze.
- Choroba zakrzepowo-zatorowa.
- Zaburzenia rytmu serca.
- Choroby osierdzia (np. płyn w jamie osierdzia, tamponada serca).
- Choroby naczyń (np. tętniak aorty).
- Choroby sercowo-płucne (nadciśnienie płucne, zatorowość płucna).
- Zaburzenia czynnościowe i anatomiczne serca płodu - echokardiografia
  płodowa.
- Inne (urazy serca, nowotwory serca).

Ultrasonografia sutka
- Wyczuwalny guz.
- Wyciek z brodawki sutkowej.
- Powiększenie pachowych węzłów chłonnych.
- Stan po mastektomii (usunięciu gruczołu piersiowego).
- Uzupełnienie mammografii.

Ultrasonografia jamy brzusznej
- Bóle brzucha o ostrym i przewlekłym charakterze.
- Powiększenie obwodu jamy brzusznej.
- Uraz jamy brzusznej.
- Żółtaczka.
- Krwawienia przewodu pokarmowego, układu moczowego i dróg rodnych.
- Utrudnienia w oddawaniu moczu i stolca.
- Wymioty.
- Biegunki.
- Zakażenie układu moczowego.
- Utrata wagi ciała.
- Anemia.
- Utrzymująca się podwyższona ciepłota ciała o niejasnej etiologii.
- Podwyższone OB.

Ultrasonografia ginekologiczna
- Zaburzenia miesiączkowania.
- Przedwczesne i opóźnione dojrzewanie płciowe.
- Ciąża - prawidłowa i patologiczna, w tym ocena śmierci płodu
  i niektóre wady rozwojowe płodu.
- Bezpłodność.

Ultrasonografia urologiczna (układu moczowego/gruczołu
krokowego/jąder)
- bóle w okolicach lędźwiowych.
- zaburzenia w oddawaniu moczu.
- krwiomocz.
- podejrzenie wad układu moczowego.
- kontrola gruczołu krokowego.
- guz jądra lub najądrza.
- wyciek z cewki moczowej.
- niezstąpienie jądra.

Ultrasonografia narządu ruchu
- Ocena stawów biodrowych u niemowląt.
- Urazy stawów i ścięgien.
- Choroba reumatoidalna stawów.
- Deformacje i obrzęki stawów.
________________________________________________________________________

ULTRASONOGRAFIA PRZEPŁYWÓW NACZYNIOWYCH (Doppler USG) służy do oceny przepływu krwi w naczyniach krwionośnych i sercu. W ultrasonografii dopplerowskiej można ustalić, czy widoczna struktura anatomiczna jest naczyniem krwionośnym, czy istnieje w niej ruch krwi i jaki ma charakter - korkowy, laminarny czy burzliwy, jaki jest kierunek przepływu krwi. Można też tą metodą ocenić zmiany prędkości przepływu krwi w miejscu przeszkody wewnątrznaczyniowej czy przewężenia całego naczynia, przedstawić unaczynienie patologiczne guza oraz obliczyć ilościowe parametry przepływu krwi.

Wskazania do przeprowadzenia badania
- Zaburzenie krążenia obwodowych naczyń tętniczych i żylnych.
- Objawy neurologiczne sugerujące niedokrwienie ośrodkowego układu nerwowego.
- Stany kliniczne sugerujące przetoki naczyniowe.
- Tętniaki aorty i naczyń brzusznych.
- Ocena stanu krążenia narządów przeszczepionych.
- Ocena serca.
________________________________________________________________________

MAMMOGRAFIA jest to obrazowa metoda badania gruczołu piersiowego (sutka) za pomocą miękkich promieni rentgenowskich. Zadaniem mammografii jest uzyskanie obrazu tkanek sutka, który pozwala na rozpoznawanie nieprawidłowości związanych z budową sutków, obecnością guzów, a przede wszystkim raka.

Wskazania do przeprowadzenia badania
- Badanie profilaktyczne:
  U kobiet od 40 roku życia. Przerwa pomiędzy badaniami powinna wynosić 2 lata;
  po 50 roku życia powinno wykonywać się mammografię raz w roku.
- U kobiet poniżej 40 roku życia ze zwiększonym ryzykiem raka sutka
  (np. występowanie raka sutka w rodzinie, dysplazja gruczołu piersiowego).
- Przed rozpoczęciem terapii hormonalnej.
- Podejrzenie zmiany w sutku: guz, wciągnięcie brodawki lub skóry, wyciek z brodawki,
  ograniczone bóle, torbiel, karcinofobia.
- Po amputacji sutka jako badanie kontrolne.
- Po pneumocystografii, jak i po 6 tygodniach od nakłucia torbieli w sutku.
- Po radio- i/lub chemioterapii do oceny stopnia regresji guza sutka.
- W przypadku niejednoznacznych objawów ropnia sutka: przed rozpoczęciem leczenia,
  a następnie po 2 tygodniach po ukończeniu antybiotykoterapii.
________________________________________________________________________

REZONANS MAGNETYCZNY badanie to polega na umieszczeniu pacjenta w komorze aparatu, w stałym polu magnetycznym. Badanie to umożliwia ocenę struktur anatomicznych całego człowieka, a szczególnie ocenę ośrodkowego układu nerwowego (mózg i rdzeń kręgowy) i tkanek miękkich kończyn (tkanki podskórne, mięśnie i stawy w dowolnej płaszczyźnie). Jest to badanie nieinwazyjne, gdyż w przeciwieństwie do innych badań radiologicznych nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego, lecz nieszkodliwe dla organizmu pole magnetyczne i fale radiowe.
________________________________________________________________________

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA polega na prześwietleniu danej okolicy ciała wiązką promieni rentgenowskich i pomiarze ich pochłaniania przez tkanki o różnej gęstości. Badanie umożliwia ocenę struktur anatomicznych i ewentualnych ich nieprawidłowości w ciele całego człowieka w płaszczyźnie poprzecznej, a poprzez odpowiednie rekonstrukcje, także w innych płaszczyznach. Główną zaletą badania w stosunku do innych badań radiologii konwencjonalnej jest możliwość odróżnienia od siebie poszczególnych frakcji tkanek ustroju. Dodatkowo technika tomografii komputerowej daje możliwość zastosowania jej w tzw. badaniach interwencyjnych. Do takich badań zalicza się biopsję pod kontrolą TK (nakłucie i pobranie drobnej części określonej tkanki dla badania histopatologicznego), nakłucie i drenaż ropnia, itp.
________________________________________________________________________

Powrót 

 

Nasi partnerzy: