Diagnostyka medyczna Badania czynnościowe serca
MEDREM Opole || Badania czynnościowe serca

EKG WYSIŁKOWE (próba wysiłkowa/stresstest)   
HOLTER EKG (24-godzinna rejestracja EKG)    
HOLTER RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego)

________________________________________________________________________

EKG WYSIŁKOWE (próba wysiłkowa/stresstest) jest badaniem diagnostycznym umożliwiającym ocenę wydolności naczyń wieńcowych serca. Badanie jest wykonywane w celu diagnostyki przyczyn bólów w klatce piersiowej, oceny skuteczności leczenia już rozpoznanej choroby wieńcowej lub przebytego zawału serca. Badanie to jest również pomocne dla określenia wydolności fizycznej u pacjentów z niewydolnością krążenia, czy nadciśnieniem tętniczym, a także u osób wymagających oceny ich stanu zdrowia np. z powodu wykonywanej pracy lub rodzaju sportu. Do badania wykorzystywane są specjalne bieżnie lub cykloergometry (rowery stacjonarne)

Wskazania do przeprowadzenia badania
- Diagnostyka bólów w klatce piersiowej.
- Diagnostyka zmian w elektrokardiogramie - ocenianych jako niespecyficzne.
- Ocena zaawansowania choroby niedokrwiennej serca.
- Kwalifikacja chorych do badań inwazyjnych (np. angiokardiografii).
- Kwalifikacja chorych do poszczególnych etapów rehabilitacji
  (np. po zawale serca) i ocena jej wyników.
- Diagnostyka zaburzeń rytmu serca.
- Ocena skuteczności leczenia chorób serca.
- Ocena wydolności fizycznej i czynności układu krążenia.

Przygotowanie do badania
3 godziny przed planowanym terminem badania
Pacjent nie powinien jeść ani palić. 12 godzin przed badaniem Pacjent powinien powstrzymać się od wykonywania dużego wysiłku. Dodatkowo należy przedyskutować z lekarzem przyjmowane na stałe leki.
________________________________________________________________________

HOLTER EKG (24-godzinna rejestracja EKG) jest badaniem pozwalającym na wielogodzinną rejestrację EKG w warunkach nieskrępowanej całodobowej aktywności badanego. Badanie służy ocenie czynności elektrycznej serca. Umożliwia rejestrację zaburzeń rytmu i przewodnictwa, ocenę pracy rozrusznika serca oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego dzięki zastosowaniu wielogodzinnej rejestracji zapisu EKG w warunkach normalnej aktywności badanego.

Wskazania do przeprowadzenia badania
- Diagnostyka zaburzeń rytmu.
- Ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego.
- Ocena czynności sztucznego rozrusznika serca
- Ocena niedokrwienia mięśnia sercowego.
________________________________________________________________________

HOLTER RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego) jest badaniem polegającym na całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego w warunkach normalnej aktywności pacjenta. Pomiary wykonywane są co 30 minut podczas dnia oraz co godzinę w nocy.

Wskazania do przeprowadzenia badania
- Nadciśnienie
- Ocena skuteczności leczenia nadciśnienia
- Rozpoznanie tzw. nadciśnienia 'białego fartucha' (znaczne różnice
  w pomiarach w czasie kolejnych wizyt, pomiędzy pomiarami w domu
  i w gabinecie).
________________________________________________________________________

 

Nasi partnerzy: