Dla firm Medycyna pracy
MEDREM Opole || Medycyna Pracy

 

         Wszystkie badania w ramach profilaktycznej opieki medycznej pracowników wykonywane są przez lekarzy specjalistów oraz uprawnionych lekarzy Medycyny Pracy. Dzięki sprawnej obsłudze oraz  odpowiedniej organizacji pracy  realizacja usług odbywa się w ciągu jednego dnia.

Zakres medycyny pracy w ramach badań profilaktycznych pracowników
obejmuje:

· badania wstępne, okresowe i kontrolne,
· badania dla osób pracujących na wysokości ,
· badania kierowców,
· badanie operatorów wózków jezdnych, maszyn budowlanych, suwnic,
· badania psychologiczne,
· badania do pracy w warunkach szkodliwych i promieniowaniu jonizującym,
· badania osób ubiegających się i posiadających pozwolenie na broń,
· badania nurków,
· badania  sanitarno-epidemiologiczne (książeczka zdrowia),
· wizytacja stanowisk pracy oraz uczestnictwo lekarza w komisjach BHP,
· programy profilaktyczne ustalane indywidualnie z zakładami pracy.


Organizacja usług:
-  wszystkie badania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników
   wykonywane są na podstawie  oryginału  skierowania wydanego przez
   pracodawcę. Skierowanie powinno być wypełnione dokładnie i  czytelnie,
   zawierać wszystkie niezbędne informacje o stanowisku pracy, a także być
   opatrzone wszystkimi  wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z Regonem)
   oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania.
   Skierowanie jest ważne 1 miesiąc od daty wystawienia.
-  w przypadku konsultacji specjalistycznych (okulista, laryngolog, neurolog)
   rezerwacja wizyt odbywa się telefonicznie. Ustalając termin wizyty pracownik
   powinien posiadać już wypełniony wzór skierowania, ponieważ  zawarte
   w nim informacje ułatwią umówienie się na komplet badań i ich realizację
   w ciągu jednego dnia,
-  w przypadku badań kontrolnych, po okresie 30  dniowej absencji w pracy
   pracownik oprócz skierowania od  pracodawcy powinien posiadać  
   zaświadczenie o zakończonym leczeniu od lekarza prowadzącego,
-  zakres badań pracownika jest zależny od charakterystyki danego
   stanowiska pracy,
-  lekarz przeprowadzający badanie może rozszerzyć jego zakres
   o dodatkowe badania, jeżeli uzna że jest  to  niezbędne do prawidłowej
   oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub już pracującej,
-  Poradnia Medycyny Pracy jest czynna od pon. do pt. w godzinach
   7:00 - 14:00,
-  Lekarze Medycyny Pracy przyjmują w godzinach 8:00 - 13:30,
-  Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest w godzinach
   7:00 - 11:00  (pacjent powinien zgłosić się na  czczo i z próbką moczu),
-  zaświadczenie lekarskie  (w dwóch egzemplarzach) pracownik odbiera
   po skończonym badaniu lub od godziny  15:00 w rejestracji przychodni,


 

UWAGA!!!

W dniu 27.12.2008r. weszła w życie ustawa z dnia 17.10.2008r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. nr 220 poz. 1416), która stanowi w art.12 ust.1, co następuje:

„Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot zobowiązany do ich zapewnienia, o którym mowa w art.5 ust.2, zwany dalej „zleceniodawcą”, z podstawową jednostką służby medycyny pracy, zwaną dalej „zleceniobiorcą”.

 Oznacza to, że badania profilaktyczne mogą być wykonywane wyłącznie pracownikom tych zakładów pracy, które zawarły pisemną umowę na świadczenie usług.

 

 

 

Nasi partnerzy: